Prezentace záměru a dokumentace projektu úpravy Malého náměstí.