Vše o Železném Brodě

Prohlášení úředníků

Počet příspěvků: 76 zobrazené: 71 - 76
< << 4 5 6 7 8 >

Předmět: Re: Prohlášení úředníků

Dobry den, dekuji za obsahle vyjadreni ohledne pravnich nalezitosti dvoustranneho vztahu  v rizeni "reditel sklarske skoly versus  odbor zivotniho prostredi Mesta". Jeste bych uvital strucne a vystizne vyjadreni  (Vaseho nazoru) zda do takovychto zalezitosti ma - ci nema - vstupovat nejaka  treti strana. Napriklad  komise pro vzhled Mesta (mozna pisi nepresne  jeji nazev) apod.   

Předmět: Prohlášení úředníků

Pane Zahradníku, názor za mne: 
1- „…já už toho zběhal, to máte výpis z pozemkové knihy, geodézie, JZD, MNV, ONV finanční referát, ONV zemědělský referát,…“
2- kdyby bylo nutné vyjádření Komise města, kde vzít jistotu, že toto vyjádření bude kompetentnější než názor majitele/správce/ředitele školy ? (myšleno obecně, nemluvím o ŽB)
3- se sebranou kompetencí rozhodnout se ubírá i zodpovědnost. Proč ? Kdo by za případné nezdařené dílo zodpovídal ? ředitel ? komise ? nebo Rada města, která komisi jmenovala ? Jsem pro, ať je to jednoznačné - tedy ředitel (jeho rozhodnutí - jeho zodpovědnost)
4- v současnosti Komise pro vzhled města nemá žádnou rozhodovací pravomoc a není nutné ji vůbec zřizovat. Proč další povinný orgán, další regulace, potenciální možnost uplácení ...
Pěkný večer.

Předmět: Prohlášení úředníků

Dobrý den,

pro ty, které zajímá ta podivná a podle mě už naprosto absurdní reality-show: 
Co se děje, když občana starosta a míststarosta veřejně pomlouvají a když tedy proti nim občan podá trestní oznámení pro pomluvu, podepřené naprosto nezpochybnitelným důkazem - audiovizuálním záznamem ze ZM 6.2.2017. 
(Tentokrát pomluvili mě, a pokud jim to projde, příště to bohužel může být i kdokoli z vás ostatních občanů... )

Jak jsem tu již psala, při podání TO  policii jsem písemně do protokolu žádala o vyrozumění, jak bude můj případ vyřešen (když toto totiž neuvedete rovnou do protokolu, příslušné úřady Vás už pak o dalším průběhu vašeho TO nemají povinnost informovat. (!!!!). 
Policie tuto povinnost vyrozumění splnila způsobem "předali jsme příslušnému správnímu orgánu". (???) Poté mě již žádný úřad jaksi o své vůli nijak o ničem neinformoval. veškeré další informace o tom, kdo to bude vlastně řešit, jsem si od všech příslušných úřadů musela vysloveně sama velkým úsilím vypátrat a vyžádat (spíš bych to už pojmenovala "vydupat":
Takže:
1) Policie mě pak na můj dotaz, kdože je tím příslušným správním orgánem, napsala, že po poradě s LB krajem to předali na MÚ Ž. Brod paní Veličkové.

2) Po zveřejnění této situace tady na diskusním fóru mě paní Veličková z MÚ tady na DF informovala, že to předala na LB kraj , což, jak jsem si pak v zákonech vyhledala, byl správný postup. (Kvůli podjatosti.)

3) Když jsem vypátrala příslušné úředníky na LB kraji a mailem jim poslala žádost o informaci, kdo a kdy a zda vůbec to bude někdo projednávat, zjistila jsem pak, že to bylo posláno k vyřízení přestupkové komisi MÚ Semily.

4) Když jsem se na MÚ Semily písemně pídila po tom, zda, kdo a kdy to vůbec to bude projednávat, přišel mi pak dopis, kde se mi - cituji: " Určuje lhůta 30 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení k provedení úkonu, a to k podání souhlasu " (následuje dvouřádková citace paragrafů) " se zahájením řízení o přestupku."
Dále následuje poučení o tom, že když bych jim ten písemný souhlas prý do 30 dnů nedodala, píšou, že oni: " ANIŽ ZAHÁJÍ ŘÍZENÍ, předmětnou věc usnesením ODLOŽÍ  (ta citace je včetně těch velkých písmen, přesně takto mi to píšou)......
Opravdu nechápu úřední logiku věci, proč musí občan, který již písemně podal policii trestní oznámení, dávat  pak dalším úřadům ještě písemný souhlas se zahájením řízení, jinak úřady věc ODLOŽÍ....
...ale mě už neudiví snad vůbec nic, takže já jim ten písemný souhlas samozřejmě během zákonné lhůty dám.
Ale velmi zajímavá jsou další poučení v tomto dopisu: Upozorňují mě, že - cituji: " Pakliže osoba přímo postižená spácháním přestupku dá souhlas se zahájením řízení o přestupku, nemá postavení účastníka řízení o přestupku.(i tato citace je přesná včetně podtrhávání slov). 
A dále - že se mohu účastnit ústního projednání, nahlížet do spisů atd., ale - opět cituji: "Právo odvolání proti rozhodnutí, kterým je obviněný uznán vinným nebo proti usnesení o zastavení řízení, jí však nepřísluší."

A to nejlepší na závěr: Úředním dopisem z MÚ Semily zcela  změněná podstata mého trestního oznámení (????!!!!!). To trestní oznámení jsem podávala jednoznačně pro pomluvu, které se starosta a místostarosta dopustili tím, že o mě na zasedání ZM dne 6.2.2017 tvrdili nepravdivý údaj, že urážím městské úředníky.(Což je pomluva, neboť jsem proti úředníkům nikdy žádnou urážku nepoužila).

Ovšem v tomo dopise ze Semil je věc popsána takto: 
...přestupku, cituji: "jehož se měl v době od dubna 2016 do dne 13.7. 2017 dopustit 
1)podezřelý Mgr. Franišek Lufinka" (nyní necituji - následují  totiž datum narození a adresa)  " a to tím, že Vás měl na zasedáních zastupitelstva města Železný Brod a na internetovém diskusním fóru urážet.".
Pak je tam ještě totéž psáno o místostarostovi. 

Takový - řeklo by se jen nenápadný, vyřizujícími úředníky psaný, zásadní posun a změna podstaty trestního oznámení...(!!!!!!!)


Vážení přátele - ano. 


Alena Kortanová

Předmět: Prohlášení úředníků

Je to už bezmála půl roku, co jsem na Policii ČR podala na starostu Lufinku a místostarostu Mališe trestní oznámení pro pomluvu mé osoby. Důkaz je naprosto nezpochybnitelný – audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva 6. února 2017. V protokolu jsem výslovně žádala, že chci být vyrozuměna, jak bylo mé oznámení vyřízeno (když to totiž přímo do protokolu neuvedete, nikdo Vám žádné vyrozumění není povinen dát..).

 Úřady věc posoudily tak, že o trestný čin nejde, a policie jej navrhla řešit jen jako přestupek. O výsledku mě policie vyrozuměla způsobem, že „mé oznámení bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.  Komu a kam, ani nic dalšího ve vyrozumění nesdělili...

 Když se dlouho nedělo vůbec nic a já nevěděla kdo to má řešit, a zda vůbec to bude někdo řešit, tak jsem takřka detektivním pátráním a velkým úsilím postupně nakonec zjistila, že má věc prošla trojúhelníkem MÚ Železný Brod – LB kraj – MÚ Semily, kde to mají v přestupkové komisi projednat. Po mém mailu na MÚ Semily se mi konečně odtamtud ozvali, dopisem obratem. Ovšem jejich interpretace podstaty mého oznámení byla zcela zásadním způsobem změněna – v něco naprosto jiného, v něco, co jsem já nikdy netvrdila.(Podrobnosti vyz můj předchozí příspěvek).

Byla jsem vyzvána, ať podám Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku se zahájením řízení o přestupku, bez toho nelze řízení zahájit a věc se odloží. Ten souhlas jsem jim 11. října dala. Na MÚ v Semilech jsem ve své věci už třikrát osobně byla.

 Věc se má tak – v novém přestupkovém zákoně, platném od 1. července 2017, není pomluva uvedena, jsou tam jen jiné formulace typu hrubé jednání apod. Argumentovala jsem tím, ze přestupek se stal ještě za působnosti předchozího zákona. Ovšem bylo mi řečeno, v těchto případech, kdy se zákon během projednání věci mění, se věci posuzují v tom smyslu, jaká verze zákona je  výhodnější pro pachatele – a podle té se věc posuzuje.

Úřednice mi opakovaně říkala, že neví, k jakému paragrafu nově platícího přestupkového zákona by se mělo mé oznámení přiřadit, ať jí sdělím, v čem a kde konkrétně vidím rozpor s přestupkovým zákonem. Nepomohlo ani, když jsem zavolala své advokátce a nechala ji telefonicky mluvit přímo s ní, aby jí to vysvětlila „právní řečí“, když mému „laickému“ popisu podstaty věci zdá se nerozumí.

Nakonec jsem se dohodla s mou advokátkou, že jí raději písemně předám plnou moc a že tedy advokátka to vysvětlení zformuluje a na MÚ Semily pošle. Což se stalo.

A opět tedy čekám, co, kdy a zda vůbec bude dál...

 Tož tak......

 

Předmět: Prohlášení úředníků

Předchozí příspěvek jsem napsala dnes ráno, jenže pak se několik hodin nešlo na webovky Brodu dostat,tak ho vkládám až teď.

Mezitím se situace změnila: Jako by tosnad  byla telepatie, pošťačka mi přinesla úřední dopis. S výrozuměním- o odložení věcí - přestupků.
Správní orgán shledal, že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení o řízení o přestupku....Předmět: Prohlášení úředníků

Shakespeare, sonet 66:

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,

jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,

jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,

jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.

Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat....

PS: O mě se nebojte, já to přežiju. Ovšem Shakespeare mi, i po 400 etech, tolik mluví z duše....

Pánové, Lufinko a Mališi, můžete si zamnout ruce a poplácat se vítězně po ramenou.... 
A ostatní ať tedy aspoň vidí, jak věci u nás chodí... 
Za tu názornou ukázku mi to stálo. 
Počet příspěvků: 76 zobrazené: 71 - 76
< << 4 5 6 7 8 >