Vše o Železném Brodě

Prohlášení úředníků

Počet příspěvků: 76 zobrazené: 41 - 50
< << 3 4 5 6 7 >> >

Předmět: Prohlášení úředníků

Zdravím,
ač nerad,ale musím se zde znovu ohradit proti paní Kortanové.Pana Lufinku a Mališe osobně znám a nemyslím si že jsou to tak špatní lidé a úředníci jak o nich neustále píšete.Možná vás k tomu někdo nabadá,nevím.Před volbama se to asi ještě vystupňuje,že?Naštěstí si každý můžeme volit koho chceme...
Já třeba na prohlášení úředníků nevidím nic špatného.
Prosím všechny kdo stejně jako paní Alena nesnáší všechny úředníky,tak to sem napište.
Taková ANKETA.....
Díky Linka Jiří

Předmět: Prohlášení úředníků

Milý pane Linko, konstatuji, že jste ve svém příspěvku předvedl názornou ukázku demokracie a svobody. Správně jste zdůraznil, že „Naštěstí si každý můžeme volit koho chceme...“ Dále jste vyjádřil Váš kladný názor na pana Lufinku a Mališe. Ten úderný, že paní Kortanovou někdo ke psaní nabádá jste korigoval slovem „nevím“ a na prohlášení úředníků nevidíte nic špatného. Potud vše v pořádku, ale ten závěr jste opravdu nezvládl. Paní Alena nikdy nikde neuvedla, že nesnáší všechny úředníky, při pečlivém čtení jejich příspěvků zjistíte pravý opak. Nejsem si proto jist, zda-li „Takovou ANKETOU, kterou navrhujete, nepácháte kolektivní pomluvu.

Anketu „OTEVŘENO x ZAVŘENO 2017 Otevřené úřady, úřady neposkytující informace, zákony s dopadem na ne/otevřenost státu, aplikace zjednodušující orientaci v datech státní správy, omezení svobody projevu, výjimečně aktivní občané…“, znám léta a je na každém jednom z občanské společnosti, jak se k ní postaví a do jaké míry je ochoten se zapojit. Zkuste to pane Linko taky, můžete tam směle obhájit Vaše osobně známé politiky.

Vážený, jsem unavený starý muž, ale podle mého názoru jsem schopen rozeznat záměrnou škodolibou aroganci od pokusů o porozumění, moudrost od bohapustého vytahování a empatii od planého mentorování. Mám za to, že hodnotu lidí pohybujících se v politice na všech úrovních, lze vysledovat snadněji, nežli kohokoliv jiného. Dle mne si to však někteří neuvědomují a mnohdy se prezentují, nikoliv jako přemýšlející osobnosti v široké škále potřeb občanské společnosti, ale jako jednoduše naprogramovaní roboti opakující většinou fráze ve prospěch, v lepším případě svých volebních stran, v horším ve prospěch vlastní. Rozdíl je samozřejmě v rétorických schopnostech, nicméně obsah bývá velmi často podobný, čímž je pak téměř vyloučena jakákoliv plodná vzájemná přínosná spolupráce s občanskou společností.

Věřím, že v soukromí a mezi přáteli jsou i politici příjemní, vtipní a inteligentní lidé. Co se to ale s některými proboha musí stát, když považují za vrchol potupy přiznat chybu, omluvit se, popřípadě dát za pravdu někomu jinému nežli sobě? Že by opravdu adorace moci nebo peněz?

Předmět: Prohlášení úředníků

Něco pro pana Linku, Lufinku a Mališe. Doporučuji přečíst několikrát za sebou a velmi pozorně:

§ 184

Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.


A kdybyste to stále ještě nechápali, tak údaj o tom, že nenávidím všechny úředníky je nepravdivý.Tedy jasná a velmi snadno prokazatelná účelová ležPOMLUVA.

A údaj, který opakovaně dokazatelně slovně i písemně prezentovali pánové Lufinka a Mališ, totiž že urážím městské úředníky ( a dokonce prý opakovaně) je nepravdivý a je to také jasná a velmi snadno prokazatelná účelová lež. POMLUVA.

Protože žádný, skutečně žádný můj výrok nelze kvalifikovat jako urážku. Je to vždy "pouze" kritika, byť někdy i v sarkastickém tónu, ale stále "jen" kritika, NIKOLI URÁŽKA. NIKDE.


Takže pozor na to, pánové......


Předmět: Prohlášení úředníků

Myslím, že právě nazrála ta pravá chvíle říct:   A DOST!

Starostu Lufinku a místostarostu Mališe jsem před čtvrtrokem žádala o omluvu za jejich pomluvy na mou adresu, vyslovené 6. února 2017 na zasedání Zastupitelstva města.
Dodnes se ani jeden neomluvil, jen starosta napsal mail, že "nemá proč se omlouvat".

Jenže má: On i místostarosta na mou adresu veřejně vznášeli pomluvy. O tom, že prý opakovaně urážím městské úředníky. Což absolutně není pravda. Já jsem je pouze kritizovala, má kritika byla možná někde i sarkastická, ale vždy slušná, podepsaná a podložená argumenty. A důkazy jsou k tomu jasné a naprosto nezpochybnitelné.

Společenská nebezpečnost jednání starosty a místostarosty je mimořádně velká - trestného činu pomluvy se dopustili veřejně, v pozici veřejně činných osob, vůči občanovi svého města.
A o tom, že jejich pomluvy mé osoby mají velkou společenskou nebezpečnost a bohužel i účinnost, svědčí - mimo jiné - i příspěvky pánů Červeného a Linky: Je vidět, že část občanů pomluvy starosty a místostarosty opravdu bere jako "pravdu" a posílá dokonce tyto pomluvy veřejně dál.

Tak ať to tedy rozhodnou nikoli pánové Červení, Linkové, Lufinkové a Mališové, ale soud:

Před chvílí jsem na místní služebnu Policie České republiky zaslala na starostu Lufinku a místostarostu Mališe Trestní oznámení pro pomluvu.

O výsledku vyšetření tohoto trestného činu jsou mě policajti povinni do 30 dnů vyrozumět. 
Pak to sem dám dám do příspěvku, ať si to mohou všichni, které to zajímá, přečíst.

Věřím, že toto konečně pomůže tomu,aby si snad už napříště žádný představitel veřejného života v Brodě nedovolil lidem lhát a pomlouvat. 
Lhát a veřejně pomlouvat kohokoli - nejen mne, ale kohokoli z nás - občanů. Vždyť se to může týkat zítra i kohokoli z vás ostatních a takovéto jednání si jako občané nenechme líbit.

Hezký den všem lidem dobré vůle

Alena Kortanová

Předmět: Prohlášení úředníků

Trestní zákoník:

§ 184

Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Předmět: Prohlášení úředníků

O všem, co je na tomto diskusním vlákně Prohlášení úředníků psáno, si budete možná moci za čas poslechnout a sledovat to v televizi. Už nějaký čas jednám s redaktory Černých ovcí, zatím jsem to neurgovala, dávala jsem starostovi a místostarostovi dost času na to, aby se nad svým přístupem a jednáním mohli v klidu zamyslet a omluvit se. 
No - od 6. února už uplynulo času dost, neomluvili se. Omluvila se jen úřednice Bryknarová, a to až po 2 měsících, čistě z donucení mou advokátkou a pod tíhou důkazů. Kdyby se totiž neomluvila, mělo by to pro ni dalekosáhlé následky. Omluvila se tedy - aspoň formálně, dobrá tedy. Protože o nějaké sebereflexi, účinné lítosti apod. se nedá mluvit ani náhodou, to by se bývala omluvila už na březnovém zasedání zastupitelstva. A ona se omluvila až na dubnovém, když viděla, že  to s tou advokátkou a případným soudem myslím vážně.

Starosta Lufinka a místostarosta Mališ dosud jen mlžili a kličkovali. 
Ale na to, že o mně 6. února na veřejném místě - na zasedání zastupitelstva, veřejně před zastupiteli, městskými úředníky a občany v hledišti - lhali, že úředníky urážím = pomlouvali mě, sdělovali o mě jednoznačně nepravdivé údaje, je jasný důkaz: Audiovizuální záznam. A z toho se tedy nevykroutí.

A protože tohle, co tady už rok v Brodě probíhá a stupňuje se to, se už nedá dívat. Nejen na městě (například se vyhrocuje i situace ve sklandě - nejen že ředitel Doležal se choval jak se choval ohledně kácení, on ve svém autikratickém přístupu pokračuje dál i v jednání se studenty a jejich rodiči). 
A je potřeba, aby se toto stalo varováním pro všechny lidi, na veřejných postech, kteří se takto chovají.


Předmět: Prohlášení úředníků

Zdravím,
slova jedné osoby pokaždé napsané jinak.
Úřednice Bryknarová se za svou nesmírně neslušnou a zákony ČR několikanásobně porušující repliku z únorového zasedání zastupitelstva města na dubnovém zasedání ZM velice slušně omluvila. 

Omluvila se jen úřednice Bryknarová, a to až po 2 měsících, čistě z donucení mou advokátkou a pod tíhou důkazů. Kdyby se totiž neomluvila, mělo by to pro ni dalekosáhlé následky. Omluvila se tedy - aspoň formálně, dobrá tedy. Protože o nějaké sebereflexi, účinné lítosti apod. se nedá mluvit ani náhodou, to by se bývala omluvila už na březnovém zasedání zastupitelstva. A ona se omluvila až na dubnovém, když viděla, že  to s tou advokátkou a případným soudem myslím vážně.

Já bych řekl než z donucení spíš vyhrožováním a hlavně chtěla mít klid.
Laskavě se mě zde omluvte za tvrzení,že pomluvy posílám veřejně dál.
Rozhodně toto nedělám a obrázek si může o paní K. udělat občan sám z příspěvku na DF.

Předmět: Prohlášení úředníků

Milý pane Červený, pokud umíte porozumět psanému textu, tak možná při pečlivém přečtení obou Vámi předestřených vět pochopíte, že obě věty říkají totéž: 

Ano, úřednice Bryknarová se - po dvou měsících - za svůj velice neslušný a české zákony několikanásobně porušující výrok o mně ze 6. února 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva města na dubnovém zasedání pak velice slušně omluvila. (Ono naštěstí -  omluvit se neslušně - to totiž ani nejde, to by totiž  žádná omluva nebyla  
Aspoň tedy takto - vysloveně formálně, dobrá tedy: Donucená jasnými a nezpochybnitelnými důkazy o nezákonnosti jejího chování a vědoma si důsledků, které jí z jejího protizákonného jednání hrozily. (O nějaké etice úředníka raději ani nemluvím). 
Ano, protože chtěla mít klid. To zajisté souhlasí. Protože kdyby se neomluvila, aspoň takto formálně, tak by ten klid tedy určitě neměla: Šla by k soudu a navíc by možná taky mohla za své zákony porušující jednání přijít o své místo na úřadě. 

Pokud v těch větách chcete usilovně hledat nějaký rozpor, klidně hledejte dál, když vás to baví. .
    

Předmět: Prohlášení úředníků

Taky jsem se dočetl, jak píšete,že trpíte depresemi.Nezlobte se,ale já mám spíš názor jestli to spíš není STAROSTOFOGIE 

Tak například tento Váš výrok má k pomluvě velmi, ale velmi blízko... 

A pane Červený, kdyby už tedy -  starostofogie je nesmysl. Zřejmě jste chtěl napsat něco jako  starostofobie. 
Pokud už chcete používat cizí slova, doporučuji - kupte si Slovník cizích slov. A než nějaké takové slovo příště napíšete, tak si v tom slovníku nejdřív zalistujte.
 

Předmět: Prohlášení úředníků

A ať tedy i já mám ta cizí slova správně, tak autikritický přístup ředitele Doležala byl samozřejmě překlep. Správně je  autokratický.
Počet příspěvků: 76 zobrazené: 41 - 50
< << 3 4 5 6 7 >> >