Suché skály

Suché skály
Suché skály tyčící se nad údolím Jizery tvoří významnou dominantu Maloskalska. Vznik bizarních skalních útvarů v okolí Malé Skály byl způsoben koncem třetihor tzv. lužickým zlomem. Spodní křídové pískovce byly vyzdviženy do svislé polohy. Tak vznikly na levém břehu Jizery Suché skály - ráj horolezců. Odlišují se od ostatních skal svou tvrdostí, lidově jsou nazývány též -"Kantorovy varhany".

 

Zpět