Klokočské skály

Toto skalní město leží u vsi Klokočí mezi Turnovem a Kozákovým. Nabízí neopakovatelný rozhled na severní a jihovýchodní část Českého Ráje. Na okraji Klokočských skal se nachází největší pískovcová jeskyně Českého ráje – Postojna, která poskytla útočiště prvním lovcům v Horním Pojizeří.

Skály jsou tvořeny prvohorními svrchnokřídovými pískovci o mocnosti až 60 m, které byly vyzdviženy do plošiny zakončené asi 1600 m dlouhou skalní stěnou. Klokočské a na ně navazující Betlémské skály tvoří přírodní rezervaci o rozloze 228 ha. Pěšina vede mezi skalami místy po můstcích a schodištích i kolem pseudokrasových závrtů. Časté jsou výhledy na Klokočí, Hamštejnský hřbet a nejvyšší vrchol Českého ráje – 744 m vysoký Kozákov s rozhlednou. Jižní okraj Klokočských skal je tvořen skalním hradem Rotštejnem.

Klokočské skály sice nepatří mezi nejnavštěvovanější, je zde však větší klid a na cestu skalami se můžeme dostat po řadě různých nábližek.

Zpět