Hruboskalsko

5 km jihovýchodně od Turnov. Hruboskalsko je jedním z nejkrásnějších a zároveň nejrozsáhlejších skalních měst v Čechách. Turisticky velmi atraktivní, rozmanitostí a rozmístěním skalních tvarů výjimečné skalní město se nachází ve střední části Jičínské pahorkatiny, mezi zříceninami hradu Valdštejn a zámkem Hrubá skála.

Několik set skalních útvarů tvoří jednotlivá seskupení s různou hustotou tvarů. Hruboskalsko patří k našim významným horolezeckým oblastem. Výběrovým zvětráváním pískovců vznikly vedle skalních oken a  tunelů zejména skalní brány, z nichž k nejkrásnějším patří brána s  dokonale klenutým stropem ve věži Bránička v Dračích skalách.

Vynikající pohledy na skalní město poskytují vyhlídky od Zlaté stezky Českého ráje a vzdálenější Mariánská vyhlídka.

Zpět