Zbirohy

Zbirohy

Zřícenina hradu Zbirohy, Český ráj

Hrad Zbirohy stával vysoko nad Jizerou u vsi Rakousy, 5 km severovýchodně od Turnova, kde řeka vytváří veliký zákrut. Zbirohy jsou jednou z mála šlechtických hradních novostaveb z doby Václava IV. V té době směřoval vývoj české hradní architektury směrem k pohodlnému bydlení a tyto tendence se odrážejí i v podobě hradu Zbirohy. Zbytky zdiva a sklepů ukazují, že se jednalo o hrad menšího rozsahu, který vždy zastiňoval nedaleký Hrubý Rohozec. Dodnes se dochovaly zbytky zdiva vysoké až 10 m a sklepení, která byla zčásti vytesána do skály. Při vstupu do hradu je rovněž zbytek bašty a u paláce cisterna na vodu.

Hrad je volně přístupný.

Zpět