Hrubá Skála

Zámek Hrubá Skála, 511 01  Turnov
Tel.: 481 659 111
www.hrubaskala.cz

Návštěvní doba:
červenec – srpen: přístupné je nádvoří, zahrady a vyhlídková věž

Hrubá Skála je romantický zámek ze 14. století stojící přímo nad ojedinělým skalním městem, jež je po něm pojmenováno. Kousek od něj, z  Mariánské vyhlídky, se otevírá jeden z nejznámějších a nejkrásnějších pohledů na panorama Českého ráje.

Na místě, na kterém dnes stojí zámek, založil přibližně v roce 1350  Hynek z Valdštejna hrad Skály. Z hradu se dochovala tesaná studna, sklepy a stopy po přístupovém schodišti. Na místě hradu byl v 16.  století postaven renesanční zámek. Po požáru v r. 1710 byl rozšířen a r. 1804 znovu upraven. Tehdy byl založen anglický park. V r. 1859 dali Aehrentalové zámku novogotickou podobu. Nyní je veřejnosti přístupné nádvoří a věž s vyhlídkou. Před zámkem je též novogotický kostel sv. Josefa a hotel.

Zpět