Statistické údaje

Geografické a základní údaje

V konfiguraci terénu Železnobrodské pahorkatiny se vyskytují plošiny s nepříliš velkými výškovými rozdíly, do nichž však jsou hluboko zaříznuté erozní říční údolí (horní tok řeky Jizery a Kamenice), na  jejichž prudkých až příkrých skalnatých svazích se nacházejí četné lesní komplexy.

Výškové rozpětí je poměrně značné, od cca 300 m na Jizeře v Železném Brodě až po 744m n.m. vysoký Kozákov. Po stránce geologické je Železnobrodská pahorkatina dosti pestrá. Horninově se v ní střídají geografické fylity, zelené břidlice, metadiabasy a metagabra. Na levém břehu Jizery vytvářejí třetihorní čediče proudy a příkrovy. Do východní části jižně od Jizery zasahují ještě permské červené pískovce a slepence s vložkami melafyrů, táhnoucími se až na Kozákov.

Půdně převládají hnědé půdy, po fyzikální stránce dosti hluboké, písčitohlinité. Klimaticky patří Železnobrodsko do B10 - okrsku mírně teplého, velmi vlhkého, vrchovinového. Průměrná roční teplota se pohybuje od 6 do 7 °C, průměrné roční srážky kolísají mezi 650-800 mm. Délka vegetační doby kolísá mezi 145-160 dny.

Kraj: Liberecký
PSČ: 468 22
Telefonní předvolba: 483
Počet obyvatel /
v produktivním věku:
6.500 / 4.000
Rozloha katastru obce: 22,5 km2
Části obce: Bzí, Veselí, Těpeře, Chlístov, Splzov, Pelechov, Hrubá Horka,
Malá Horka, Jirkov, Střevelná, Horská Kamenice
Vodní toky: řeka Jizera
Školy: mateřská škola, Na Vápence 766, tel.:483389008
mateřská škola Sluníčko, Příčná ul. 327, tel.:483389462
mateřská škola Speciální, Na Poříčí, tel.:483389229
1. ZŠ, Školní ul.700, tel.:483389122
2. ZŠ, Pelechovská 800, tel.:483389233
Zvláštní škola, nábřeží Obránců míru 742, tel.:483390237
SUPŠ sklářská, Smetanovo zátiší 470, tel.:483346162
Základní umělecká škola, Koberovská ul.589, tel.:483389327
Klimatické podmínky: Mírné, podhorské
Nadmořská výška: od 300 do 700 m n.m.

Přehled ploch Železného Brodu:

Celková výměra hospodářské obce Železný Brod činí 22,5 km2.

orná půda 434 ha 19 %
zahrady 130 ha 6 %
sady 9 ha 0.5 %
louky 344 ha 15 %
pastviny 84 ha 4 %
Zemědělská půda celkem 1001 ha 44 %
lesní půda 875 ha 39 %
vodní plochy 45 ha 2 %
zastavěné plochy 45 ha 2 %
ostatní plochy 286 ha 13 %
Úhrnem celkem: 2252 ha 100 %