Činnost městské knihovny v roce 2011

25.01.2012

V městské knihovně nedošlo v roce 2011 k žádným podstatným změnám. Stále se potýkáme s problémy vyplývajícími z umístění knihovny v  nevhodné lokalitě, které často řešíme s pomocí městské policie. Nespokojenost občanů s umístěním a prostředím knihovny vyplynula i z březnové ankety a diskuse na internetových stránkách města. Na základě této ankety jsme si také uvědomili nutnost bezbariérového přístupu do  knihovny pro maminky s kočárky. Přestože jsme o tom s Bytovým podnikem jednali od dubna, nepodařilo se tuto záležitost dosud vyřešit, prosíme maminky o trpělivost.

V roce 2011 bylo v městské knihovně registrováno 680 čtenářů (z toho 188 čtenářů do 15 let), kteří knihovnu v průběhu roku navštívili 7022krát a vypůjčili si celkem 34 102 knih a časopisů. Čtenáři také často využívali meziknihovní výpůjční službu, zprostředkovali jsme jim 105 výpůjček z jiných knihoven. Návštěvníků využívajících internet bylo 6 700, je to méně než v roce 2010, jeden ze čtyř počítačů byl několik měsíců mimo provoz. Čtenáři si také zvykli využívat přístup do našeho on-line katalogu přes internet z domova a prostřednictvím svého čtenářského konta sledovat stav svých výpůjček, případně si výpůjčky prodlužovat a rezervovat žádané knihy. (K přístupu do čtenářského konta přes náš on-line katalog stačí číslo průkazky a datum narození ve tvaru RRMMDD.) Těchto elektronických služeb využilo v roce 2011 přes 900 čtenářů.

Přírůstek knihovního fondu za rok 2011 činil 864 svazků, odepsáno bylo 989 opotřebených a zastaralých knih. Stav fondu k 31.12.2011 činil 20 017 svazků, s pobočkou v Jirkově 24 152 svazků. Knihovna odebírala na  20 titulů periodik. Ke zlepšení nabídky nových knih byly využívány výměnné soubory knih z Městské knihovny v Jablonci n. N.

V průběhu roku 2011 bylo uspořádáno 36 besed a knihovnicko - informatických lekcí pro žáky železnobrodských škol, kterých se zúčastnilo přes 840 dětí. Soustředili jsme se opět hlavně na začínající čtenáře v rámci třetího ročníku celostátního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Děti z projektu získaly knížku Daniely Krolupperové Zmizelá škola s ilustracemi Evy Sýkorové-Pekárkové. S paní ilustrátorkou se pak děti setkaly v září na besedě a výtvarné dílně. Pro žáky devátých tříd proběhla v březnu beseda a autorské čtení spisovatelky Renaty Štulcové, autorky historických fantasy románů pro mládež. S DDM Mozaika jsme spolupracovali na akcích Noc s Andersenem a  Noc s Foglarem . V květnu proběhlo v knihovně v Semilech regionální kolo soutěže dětských vypravěčů Čteme všichni, vypráví jen někdo, ve kterém nás úspěšně reprezentovaly dvě žákyně 2. třídy 1. ZŠ Eva Kubínová a  Veronika Špačková, které postoupily do celostátního kola přehlídky vypravěčů v Jičíně. Nejlepší dětští čtenáři se v červnu zúčastnili Dne čtenářů na hradě Valdštejn, kde se sešli nejaktivnější čtenáři ze všech dětských oddělení knihoven Libereckého kraje. V říjnu proběhl tradiční Týden knihoven s možností bezplatné registrace nových čtenářů a amnestií na upomínky. V listopadu jsme ve spolupráci s KC kino uspořádali besedu s odbornicí na podkrkonošské nářečí a autorkou knih zachycujících život v našem regionu na počátku 20. století PhDr. Jarmilou Bachmannovou, CSs.

Těší nás rozvíjející se spolupráce se školami a DDM Mozaika a jsme vděční za možnost spolupracovat také s novým KC Kino a realizovat v jeho příjemném prostředí akce, které knihovna prostorově nepojme.

Zpět