Výsledky ankety a diskuse o knihovně

28.04.2011

Děkujeme všem, kteří vyjádřili své názory a připomínky ke službám a  prostředí městské knihovny v březnové anketě a diskusi na stránkách města. V anketě jsme získali 110 odpovědí, 31% respondentů bylo spokojených, 35 % nevyužívá služeb knihovny, 34 % odpovídajících vyjádřilo výhrady a připomínky ke službám a hlavně prostředí knihovny. Výsledek není překvapivý, dozvěděli jsme se, že občanům vadí hlavně prostředí Poříče a chování poříčských dětí v knihovně a jejím okolí. Nad všemi podněty se zamýšlíme, bohužel není v našich silách změnit to nejdůležitější – umístění knihovny. Požádali jsme Bytový podnik o úpravu vstupu do knihovny pro maminky s kočárky, doufáme, že alespoň to se v  blízké době podaří vyřešit. Budeme se snažit také doplnit současnou sci - fi literaturu. Co se týče dalších připomínek – jsme limitováni finančními prostředky a legislativou. Internet jsme povinni zpřístupňovat veřejnosti zdarma na základě knihovního zákona ( zákon č. 257/2001 Sb.) a také v závislosti na podmínkách grantu Projet internetizace knihoven Libereckého kraje. V každém případě přivítáme i  nadále všechny konkrétní připomínky a nápady a budeme se jimi zabývat.

Zpět