Výsledky ankety a diskuse o knihovně

28.04.2011

Děkujeme všem, kteří vyjádřili své názory a připomínky ke službám a  prostředí městské knihovny v březnové anketě a diskusi na stránkách města. V anketě jsme získali 110 odpovědí, 31% respondentů bylo spokojených, 35 % nevyužívá služeb knihovny, 34 % odpovídajících vyjádřilo výhrady a připomínky ke službám a hlavně prostředí knihovny. Výsledek není překvapivý, dozvěděli jsme se, že občanům vadí hlavně prostředí Poříče a chování poříčských dětí v knihovně a jejím okolí. Nad všemi podněty se zamýšlíme, bohužel není v našich silách změnit to nejdůležitější – umístění knihovny. Požádali jsme Bytový podnik o úpravu vstupu do knihovny pro maminky s kočárky, doufáme, že alespoň to se v  blízké době podaří vyřešit. Budeme se snažit také doplnit současnou sci - fi literaturu. Co se týče dalších připomínek – jsme limitováni finančními prostředky a legislativou. Internet jsme povinni zpřístupňovat veřejnosti zdarma na základě knihovního zákona ( zákon č. 257/2001 Sb.) a také v závislosti na podmínkách grantu Projet internetizace knihoven Libereckého kraje. V každém případě přivítáme i  nadále všechny konkrétní připomínky a nápady a budeme se jimi zabývat.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00