Týden knihoven 2011

03.10.2011

V týdnu od 3. do 7. října se naše knihovna opět připojila k tradičnímu celostátnímu Týdnu knihoven, v němž všechny knihovny nabízejí a propagují své služby a snaží se získávat nové čtenáře. Od pondělka se v knihovně střídaly skupiny dětí, přišla družina 1. ZŠ, studenti obou tříd prvního ročníku SUPŠS a prvňáčci ze ZŠ Pelechovská. Během týdne se přihlásilo přes 30 nových čtenářů a řada zapomnětlivých čtenářů využila možnosti odpuštění poplatků za upomínku. Děti v knihovně celý týden malovaly „nekonečný obrázkový příběh“ na dlouhý pás papíru – dosáhli jsme délky 27 metrů.

Fotografie

Zpět