Pasování prvňáčků - Knížka pro prvňáčka 2016

21.06.2016
Už posmé vyvrcholil v naší knihovně celoroční projekt výchovy ke čtenářství Už jsem čtenář- knížka pro prvňáčka slavnostním pasováním nových čtenářů a předáváním knížek prvňáčkům.

Už osmého ročníku celostátního projektu výchovy ke čtenářství organizovaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR se zúčastnily i tři třídy prvňáčků z obou železnobrodských základních škol. V pondělí 20. června jsme celoroční snažení dětí ocenili při slavnostním pasování prvňáčků na čtenáře. Děti byly nadšené ze setkání s opravdovým rytířem, který je svým mečem podle pradávného zvyku pasoval na čtenáře a uvedl do království knížek, pohádek a příběhů. Děti předvedly, jak se za svůj první školní rok naučily číst, podepsaly čtenářský slib a dostaly za odměnu pasovací diplom a knížku Knihožrouti, kterou pro všechny letošní prvňáčky zapojené do projektu napsala Klára Smolíková a vtipnými obrázky doplnila Bára Buchalová. Prvňáčci, kteří přinesli vyplněnou přihlášku do knihovny, získali také zdarma svůj první čtenářský průkaz a těšíme se, že se s nimi budeme v knihovně často setkávat.

Fotografie

Zpět