Pasování prvňáčků - Knížka pro prvňáčka 2013

01.07.2013
Tradiční pasování prvňáčků a slavnostní předávání knížek z projektu Knížka pro prvňáčka se konalo v městské knihovně 24. 6. 2013

V pondělí 24.6. proběhlo v knihovně tradiční slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Během dne se na něm vystřídaly dvě třídy prvňáčků ze ZŠ Školní a jedna třída ze ZŠ Pelechovská. Vyvrcholila tím naše celoroční spolupráce a setkávání s dětmi z prvních tříd v rámci 5. ročníku projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka. Děti s úžasem přivítaly v knihovně skutečného rytíře (i když se nakonec ukázalo, že šlo o rytířku), který je svým mečem pasoval na čtenáře a uvedl do království knížek. Každý pasovaný čtenář stvrdil svou příslušnost ke čtenářskému řádu podpisem čtenářského slibu a za odměnu získal diplom a knížku se záložkou. V tomto roce dostaly děti díky projektu Knížka pro prvňáčka (a také díky malým čtenářům z projektu Čtení pomáhá) knížku veselých básniček Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky od Radka Malého s ilustracemi Alžběty Skálové. Ti, kdo přinesli od rodičů potvrzenou přihlášku, dostali navíc zdarma i čtenářský průkaz a mohli si hned vypůjčit knížky. 

Zpět