Pasování prvňáčků na čtenáře - projekt Knížka pro prvňáčka

06.06.2017
Pasování prvňáčků na čtenáře - projekt Knížka pro prvňáčka
V pondělí 5. června v knihovně vyvrcholil už devátý ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka pasováním prvňáčků na čtenáře.

Tři třídy letošních prvňáčků z obou ZŠ byly naším rytířem Petrem slavnostně uvedeny do království knížek. Tím vyvrcholilo naše setkávání s prvňáčky během jejich prvního školního roku, naplněné poznáváním písmenek, seznamováním se s knížkami a zdoláváním postupně náročnějších úkolů. Za odměnu děti získaly knížku Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii, vytvořenou speciálně pro tento projekt. Doufáme, že jim čtenářské nadšení vydrží.

 

Zpět