Pasování prvňáčků na čtenáře - projekt Knížka pro prvňáčka

06.06.2017
Pasování prvňáčků na čtenáře - projekt Knížka pro prvňáčka
V pondělí 5. června v knihovně vyvrcholil už devátý ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka pasováním prvňáčků na čtenáře.

Tři třídy letošních prvňáčků z obou ZŠ byly naším rytířem Petrem slavnostně uvedeny do království knížek. Tím vyvrcholilo naše setkávání s prvňáčky během jejich prvního školního roku, naplněné poznáváním písmenek, seznamováním se s knížkami a zdoláváním postupně náročnějších úkolů. Za odměnu děti získaly knížku Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii, vytvořenou speciálně pro tento projekt. Doufáme, že jim čtenářské nadšení vydrží.

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00