Pasování prvňáčků na čtenáře - Knížka pro prvňáčka 2015

11.06.2015
Ve čtvrtek 11. června a v pondělí 15. června se v knihovně sešli prvňáčci, kteří se právě naučili číst, aby byli slavnostně pasováni na čtenáře a uvedeni do království knížek, pohádek a příběhů.

V červnu se slavnostně završil projekt Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka, jehož se účastnili žáci prvních tříd obou železnobrodských škol (celkem 62 prvňáčků ze dvou tříd ZŠ Školní a jedné třídy ZŠ Pelechovská). Abychom podpořili čtenářské dovednosti prvňáčků a jejich zájem o knížky, setkávali jsme se s nimi v knihovně v průběhu jejich prvního školního roku, sledovali jejich pokroky v poznávání písmenek a snažili se je motivovat k samostatné četbě knížek. Vyvrcholením naší celoroční spolupráce bylo jako každý rok slavnostní pasování nových čtenářů, které opět zodpovědně obstaral náš osvědčený rytíř Petr. Za celoroční úsilí děti získaly pohádkový diplom, čtenářskou průkazku, malou sladkou odměnu a hlavně knížku pro prvňáčka – v letošním roce to byla knížka básniček Jiřího Žáčka Odemyky, zamyky s veselými ilustracemi Vojtěcha Juríka známého pod pseudonymem Vhrsti. Děkujeme Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, který celostátní projekt probíhající už sedmým rokem organizačně zajišťuje. Dětem přejeme, aby se jim v království pohádek a příběhů zalíbilo a aby jim četba knížek přinášela radost i poučení.

 

Zpět