Knížka pro prvňáčka

19.01.2015
Už sedmým rokem zapojujeme prvňáčky do celostátního projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, jehož cílem je rozvíjení čtenářských návyků a motivace ke čtení už od počátku školní docházky.

Už sedmým rokem probíhá celostátní projekt na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář –knížka pro prvňáčka“ a posedmé jsme do něj zapojili i prvňáčky ze železnobrodských základních škol. Ve školním roce 2014/15 jsou to dvě třídy ze ZŠ Školní a jedna třída ze ZŠ Pelechovská, celkem 61 prvňáčků, kteří budou v průběhu roku navštěvovat knihovnu, seznamovat se s dětskými knížkami a plnit úkoly, při nichž osvědčí své čtenářské dovednosti a pokroky.
První setkání s prvňáčky v rámci projektu se uskutečnilo už v předvánočním čase, kdy nás navštívily dvě třídy ze ZŠ Školní. Děti znaly knihovnu už z předchozích návštěv s mateřskou školkou a s družinou, takže byly dobře připravené a hodně toho o knihovně a knížkách věděly. Poskládaly správně z obrázků pohádku a poradily si i se skládáním rozstříhaných písmenek a slov. Stejně úspěšně se s úkoly vypořádali i prvňáčci ze ZŠ Pelechovská, kteří přišli s paní učitelkou Vundererovou na úvodní návštěvu knihovny až v pondělí 19. ledna.
Dětem se v knihovně líbilo, zájem o knížky byl veliký, takže spolupráce je nastartována a těšíme se na další setkání v březnu. Na konci školního roku pak bude pro děti odměnou pasování na čtenáře, při kterém získají i knížku spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda, která byla vytvořena speciálně pro tento projekt a nedá se koupit v běžné knihkupecké síti.

Zpět