Činnost městské knihovny v roce 2015

01.03.2016

 

Činnost městské knihovny v roce 2015
V roce 2015 městská knihovna fungovala s dvěma kratšími přestávkami. V květnu 2015 proběhla plánované revize knihovního fondu, která si vyžádala uzavření knihovny od 11. do 20. května. Na podzim jsme měli zavřeno od 12. do 16. října kvůli výměně oken a opravě vstupní verandy. Tyto dvě uzavírky se poněkud promítly do statistiky návštěvnosti a výpůjček za rok 2015, ale pro fungování knihovny byly nutné a přínosné. Opravy probíhaly i v pobočce knihovny v Jirkově, která byla po celý rok 2015 uzavřena. Po vymalování a znovunastěhování knih je připravena k dalšímu fungování, otevřena by měla být od března 2016.
Jinak se v provozu knihovny nic zásadního nezměnilo, internet je uživatelům k dispozici na pěti počítačích (přibyl jeden starší počítač převedený z městského úřadu), kromě toho je možno se v prostoru knihovny připojit i na vlastních zařízeních prostřednictvím wi-fi. Návštěvníci mohou využít i možnosti tisku z počítače a kopírování.
V knihovně bylo v roce 2015 zaregistrováno 687 čtenářů, z toho 184 dětí do 15 let. Zaznamenali jsme 9973 návštěvníků, z toho 3057 uživatelů internetu. 1955 uživatelů nás navštívilo virtuálně prostřednictvím naší webové stránky, zaznamenali jsme 577 vstupů do našeho on-line katalogu a 145 vstupů do uživatelského konta.
Celkem bylo dosaženo počtu 32 533 výpůjček, z toho bylo 2467 výpůjček periodik. Je to asi o 1500 výpůjček méně než v předchozím roce, ale pokles byl způsoben výše uvedenými uzavírkami knihovny. 150 výpůjček jsme zprostředkovali našim čtenářům z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Nabídku knih jsme obohacovali také využitím výměnných souborů knih z Městské knihovny v Jablonci nad Nisu.
Přírůstek knihovního fondu činil 957 svazků, odepsáno bylo 967 svazků z vlastní městské knihovny (z toho 279 svazků činí ztráty zjištěné při revizi knihovního fondu) a kromě toho ještě 327 svazků zastaralých knih z pobočky v Jirkově.
V oblasti kulturně-výchovné činnosti jsme se zaměřovali opět především na práci s mládeží od začínajících čtenářů po středoškoláky. Celkem proběhlo 24 besed a knihovnicko-informačních lekcí pro škol. Bohužel je to méně než v předchozích letech, školy jsou zahrnuty nabídkami různých kulturních aj. aktivit a zájem o návštěvy knihovny klesá.
Pro žáky třetích tříd jsme uspořádali setkání se spisovatelem Janem Opatřilem, autorem knížek o kapříku Metlíkovi, které se setkalo u dětí s velkým ohlasem. Úspěšně jsme se zapojili už posedmé do celostátního projektu výchovy začínajících čtenářů „Už jsem čtenář- knížka pro prvňáčka“ a tři třídy prvňáčků byly v červnu při slavnostním pasování na čtenáře odměněny knížkou básniček Jiřího Žáčka. S DDM mozaika jsme spolupracovali na Noci s Andersenem, při které jsme si připomněli narozeniny pana Andersena, Jana Drdy i Večerníčkovy padesátiny.
V březnu jsme tradičně oceňovali největší čtenáře, tentokrát byla pozornost zaměřena na tatínky-čtenáře, kteří vedou své děti k četbě a objevují s nimi svět knížek. V naší knihovně získal titul táta-čtenář pan Petr Melichar a s rodinou se zúčastnil i slavnostního setkání oceněných tatínků v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
V roce 2015 pokračovala oblíbená odpoledne deskových her v knihovně s lektorem Jakubem Váňou, proběhlo celkem osm setkání nad deskovými hrami. Knihovna také stále rozšiřuje nabídku deskových her, které je možné si vypůjit i domů.
V říjnu proběhl tradiční Týden knihoven, v jehož rámci jsme nabízeli a propagovali služby knihovny, registrovali nové čtenáře zdarma a odpouštěli poplatky za upomínky. Odehrával se ve znamení králů - soutěžilo se, malovalo se, vytvářely se postavičky králů z papíru. To všechno bylo součástí projektu "Jak je to s králem", který vyhlásil Klub dětských knihoven na počest blížícího se 700. výročí narození KarlaIV a který bude pokračovat i v roce 2016.
Velké naděje pro budoucí rozvoj knihovny přineslo v roce 2015 obnovení a rozpracování projektu přestavby výměníku na Jiráskově nábřeží na novou knihovnu. Přejeme stávajícím i potencionálním budoucím uživatelům knihovny, aby se to tentokrát podařilo a knihovna získala důstojné prostory a prostředí, v němž se bude moci stát skutečným centrem pro všechny, kteří chtějí číst, vzdělávat se, získávat nové podněty a setkávat se v příjemném a kultivovaném prostředí .

 

Zpět