Činnost městské knihovny v roce 2014

20.01.2015

 

Městská knihovna fungovala v roce 2014 stabilně a bez větších změn. Výpůjční doba byla v pátek o hodinu rozšířena, takže nyní je knihovna otevřena od úterý do pátku od 9:00 do 17:30 hodin. Kromě vlastní městské knihovny funguje ještě pobočka v Jirkově s knihovníkem panem Fricem. V knihovně je kromě klasických výpůjčních služeb k dispozici veřejnosti i bezplatný internet na čtyřech počítačích, k internetu je možno se připojovat i na vlastních zařízeních pomocí wi-fi. Kromě tisku z počítače je zde i možnost kopírování. Knihovna nabízí k půjčení a vyzkoušení i čtečku e-knih.
V roce 2014 bylo v knihovně zaregistrováno 682 čtenářů, z toho 171 dětí do 15 let. Zaznamenali jsme 12 385 návštěvníků knihovny, z toho bylo 4186 uživatelů internetu. Uživatelé si zvykají navštěvovat knihovnu i virtuálně, za rok 2014 jsme zaznamenali 2055 návštěv webové stránky a 538 vstupůdo on-line katalogu a 124 vstupů do čtenářského konta. Za rok 2014 bylo dosaženo počtu 34059 výpůjček, což je o něco méně než v loňském roce (34 732). 177 výpůjček jsme zprostředkovali našim čtenářům z jiných knihoven pomocí meziknihovní výpůjční služby. Přírůstek knihovního fondu za rok 2014 činil 895 svazků, odepsáno bylo 717 svazků. Stav fondu k 31. 12. 2014 byl 20263 svazků, s pobočkou v Jirkově 24 213 svazků. Nabídka knih čtenářům byla obohacována i využitím výměnných souborů knih z Městské knihovny v Jablonci n. N. Pravidelně odebíráno bylo 20 titulů časopisů, dalších 12 titulů bylo získáváno jako remitenda (starší neprodané výtisky se slevou).
V oblasti kulturně výchovné činnosti jsme se zaměřovali především na výchovu ke čtenářství a posilování čtenářské a informační gramotnosti dětí a mládeže. Celkem bylo realizováno 31 besed a knihovnicko-informačních lekcí, jichž se zúčastnilo 563 žáků od nejmenších až po studenty SUPŠS. Již pošesté jsme se zapojili do celostátního projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“, v jehož rámci jsme spolupracovali se třemi třídami prvňáčků z obou železnobrodských základních škol a každý prvňáček dostal knížku Magdaleny Wagnerové a Pavla Sivka Od A až do Z. Spolupracovali jsme také s DDM Mozaika na Noci s Andersenem a adventním nocování. Účastnili jsme se i dalších projektů. 20. května proběhla v Semilech regionální přehlídka dětských vypravěčů „Čteme všichni, vypráví jen někdo…“, kde nás úspěšně reprezentovaly Zlata Adámková a Adéla Janků ze 7. třídy ZŠ Školní. Zlata Adámková postoupila do dalšího kola, které se konalo 10. října 2014 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně a ve kterém ve své kategorii získala první místo.
V březnu jsme jako každoročně odměňovali největší čtenáře, tentokrát byly oceňovány hlavně čtenářské rodiny. V naší knihovně byla vyhodnocena jako nejaktivnější čtenářská rodina Hlavových. Největší čtenářky našeho dětského oddělení Lucie Kubátová a Naomi Chládková se za odměnu v červnu zúčastnily (spolu s vypravěčkami Zlatou Adámkovou a Adélou Janků) celokrajského Dne čtenářů na hradě Valdštejn.
Abychom zpestřili dětem nabídku volnočasových aktivit a zpopularizovali deskové hry, které v knihovně také půjčujeme (Monopoly, Osadníci z Katanu, Dominion apod.), začali jsme v knihovně pořádat odpoledne deskových her s lektorem Jakubem Váňou, studentem Technické univerzity v Liberci. Protože se deskové hry setkaly s velkým ohlasem a zájmem, chtěli bychom v těchto setkáních pokračovat.
Pro veřejnost jsme uspořádali dvě kulturní akce ve spolupráci s KC kino – v dubnu vzpomínkový večer při příležitosti 110. výročí narození prof. ing. Rudolfa Janíčka, který připravil a průvodním slovem doprovodil dr. Petr Holman, a v prosinci autorské čtení a besedu o knize Pověsti z navarovského panství s panem Karlem Čermákem.
Jako každoročně se konal v říjnu tradiční Týden knihoven, v jehož rámci jsme propagovali a nabízeli své služby široké veřejnosti, zdarma na rok registrovali nové čtenáře a odpouštěli poplatky za upomínky. S dětmi jsme celý podzim malovali a stavěli z papíru pohádkové městečko a povídali si o knize Železný Brod a jeho historická zákoutí.
Rádi bychom dále rozvíjeli činnost knihovny a zkvalitňovali naše služby, bohužel jsme limitováni nevyhovujícími podmínkami a prostředím, v němž naše knihovna funguje. Ani rok 2014 nepřinesl v tomto směru žádné zlepšení, tak nám a našim uživatelům nezbývá než stále doufat v řešení v letech budoucích.

 

Zpět