Činnost městské knihovny v roce 2013

06.02.2014

V roce 2013 byl provoz knihovny stabilizovaný a nedošlo v něm k žádným výraznějším změnám. Jedinou změnou, kterou ale uživatelé nijak nepocítili, byl přechod na internetové připojení prostřednictvím firmy TFnet po zrušení celostátního Projektu internetizace knihoven. Internet je v knihovně nadále k dispozici bezplatně na čtyřech počítačích, po instalaci nového serveru plánujeme využít starý server jako pátý počítač pro veřejnost. Kromě toho se díky WiFi pokrytí mohou uživatelé v prostoru knihovny připojovat k internetu na vlastních zařízeních.
V roce 2013 bylo v knihovně registrováno 668 čtenářů, z toho 156 dětí do 15 let. V průběhu roku 2013 jsme zaznamenali 11516 návštěvníků půjčovny, kteří si vypůjčili celkem 34 732 knih a časopisů, a 4 355 návštěvníků využívajících internet. Meziknihovní výpůjční službou jsme našim čtenářům zprostředkovali 156 výpůjček dokumentů z jiných knihoven. Značný počet uživatelů navštěvuje knihovnu také virtuálně prostřednictvím elektronických služeb: v roce 2013 jsme zaznamenali 2305 návštěv webové stránky knihovny, 666 vstupů do on-line katalogu z prostoru mimo knihovnu a 104 vstupů do čtenářského konta. Jak na to? Na webové stránce knihovny www.zeleznybrod.cz/obcan/kultura-sport-spolky/knihovna/ najdete kromě základních informací o knihovně, fotografií a zpráv z akcí knihovny a knižních novinek především on-line katalog, v němž je možné nejen vyhledávat knihy z fondu knihovny a zjistit, zda jsou v knihovně aktuálně k dispozici, ale i prostřednictvím čtenářského konta sledovat stav svých výpůjček, prodlužovat si výpůjčky a rezervovat knihy, o které máte zájem.
Přírůstek knihovního fondu v roce 2013 činil 840 svazků, odepsáno bylo 637 svazků opotřebovaných a zastaralých knih. Stav fondu k 31. 12.2013 činil 20084 svazků, s pobočkou v Jirkově 24213 svazků. Knihovní fond byl obohacován i výměnnými soubory knih z Městské knihovny v Jablonci n. N.
Pravidelně odebíráno je dvacet titulů periodik, dalších patnáct titulů získáváme jako remitendu ( starší výtisky se slevou).
V oblasti kulturně výchovné činnosti se tradičně zaměřujeme především na výchovu ke čtenářství a zlepšování čtenářské gramotnosti dětí. Spolupracujeme se školami od mateřských škol přes základní školy a školní družiny až po SUPŠS. Připravili jsme pro ně 31 besed a knihovnicko-informačních lekcí, kterých se zúčastnilo 670 žáků.
Se začínajícími čtenáři-prvňáčky jsme pracovali už pátým rokem na projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Díky tomuto projektu získalo 65 prvňáčků z obou železnobrodských ZŠ na konci svého prvního školního roku při slavnostním pasování na čtenáře knížku básniček Radka Malého Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové.
Snažili jsme se opět mladým čtenářům zprostředkovat i setkání s autory knih. V březnu se žáci 4. tříd setkali s kastelánkou hradu Rotštejna Hanou Talli Hlubučkovou nad její knížkou Pohádky, pověsti a poudačky panství rotštejnského, v listopadu jsme uspořádali pro žáky 2. tříd autorské čtení Jana Opatřila z knížky Dobrodružství kapříka Metlíka.
Pro veřejnost jsme zorganizovali ve spolupráci s KC kino v květnu besedu s paní Jarmilou Křížovou, rodačkou ze Železného Brodu a autorkou knih Do bytu psa nechci, Naše patálie a lapálie a Píši ti s láskou. V říjnu pak besedu a autorské čtení semilské autorky paní Vlastimily Sůvové z její kroniky podkrkonošského rodu Čím jsou lidé živi.
S DDM Mozaika jsme spolupracovali na dvou akcích pro děti : v dubnu na tradiční Noci s Andersenem a v listopadu na Noci s pejskem a kočičkou věnované dětským knížkám bratří Čapků.
Zúčastnili jsme se i dalších celostátních a regionálních projektů, v březnu jsme ocenili dětské čtenáře roku, s největším čtenářem Vojtěchem Hlavou jsme se zúčastnili i setkání oceněných dětských čtenářů roku v Krajské vědecké knihovně v Liberci a v červnu i s druhým nejaktivnějším čtenářem Lukášem Seligerem Dne čtenářů na hradě Valdštejně.
V květnu se konalo v Semilech regionální kolo soutěže dětských vypravěčů Čteme všichni, vypráví jen někdo, kde nás reprezentovaly už vloni osvědčené vypravěčky Zlata AdámkováAdéla Janků z šesté třídy. Tentokrát byla úspěšnější Zlata Adámková, která postoupila do celostátního kola přehlídky dětských vypravěčů, jež se konalo v říjnu v Jičíně, a i zde obsadila úspěšné druhé místo ve své kategorii.
V říjnu proběhl tradiční Týden knihoven, spojený s amnestií na upomínky a možností bezplatné registrace nových čtenářů. Tentokrát se odehrával ve znamení Lichožroutů – dětského bestselleru Pavla Šruta a Galiny Miklínové o konzumentech ponožek.
V průběhu celého roku se v knihovně soutěžilo, tvořilo a malovalo.Bohužel přes všechnu snahu a dobrou spolupráci se školami a dalšími organizacemi se nám nedaří zvyšovat počet dětských čtenářů.

 

Zpět