Činnost městské knihovny v roce 2012

11.01.2013


V roce 2012 nedošlo v městské knihovně k žádným výrazným změnám, knihovna stabilně fungovala po celý rok, tak jak se ve stávajících nepříliš vyhovujících podmínkách fungovat dá. Ke změně došlo koncem roku na pozici knihovníka v pobočce v Jirkově. Jirkovský dobrovolný knihovník pan Karel Císař předal knihovnu svému nástupci, panu Milanu Fricovi. Děkujeme panu Císaři za jeho dlouholetou spolehlivou a pečlivou práci v jirkovské knihovně a novému knihovníkovi přejeme hodně zdaru a spokojených čtenářů. Knihovna v Jirkově je otevřena každou středu od 18 do 19 hodin a bude podle potřeby a přání čtenářů zásobována výměnnými soubory knih z městské knihovny.
V městské knihovně bylo v roce 2012 registrováno 669 čtenářů (z toho 174 čtenářů do 15 let), kteří knihovnu navštívili 6917krát a vypůjčili si celkem 34 359 knih a časopisů. Meziknihovní výpůjční službou jsme našim čtenářům zprostředkovali 93 výpůjček z jiných knihoven. Návštěvníků využívajících internet v knihovně bylo 6890. Jsou to přibližně stejná čísla jako v roce 2011.
Zvyšuje se počet virtuálních návštěvníků, kteří využívají moderních elektronických služeb a navštěvují nás prostřednictvím našeho on-line katalogu přes internet z domova. Tímto způsobem je možné nejen vyhledávat knihy z našeho fondu, ale i zjistit, zda je kniha v knihovně k dispozici nebo právě půjčená, knihy si zde lze rezervovat, čtenáři mohou po přihlášení do svého konta sledovat stav svých výpůjček, případně si výpůjčky sami prodlužovat. V průběhu roku 2012 došlo ke změně městských internetových stránek. I když je jejich nová podoba diskutabilní, pro nás je přínosem samostatnost ve vkládání příspěvků a aktualit na stránky knihovny, které nyní najdete na  www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/knihovna/.
Přírůstek knihovního fondu za rok 2012 činil 726 knih, odepsáno bylo 868 opotřebovaných a zastaralých svazků. Stav fondu k 31. 12. 2012 byl 19880 svazků, s pobočkou v Jirkově 24010 svazků. Nabídku nových knih jsme jako vždy obohacovali výměnnými soubory knih z regionálního fondu Městské knihovny v Jablonci n. Nisou.
V kulturně-výchovné činnosti jsme se tradičně zaměřovali na výchovu ke čtenářství od začínajících čtenářů, které jsme zapojili opět do projektu Knížka pro prvňáčka, přes čtenáře mladšího školního věku, s nimiž jsme se v průběhu roku 2012 setkávali nad knížkami Miloše Kratochvíla v rámci projektu Pachatelé dobrých skutků, až po teenagery, pro které jsme připravili besedu a autorské čtení renomované autorky knih pro mládež Ivy Procházkové.
Celkem jsme ve spolupráci se školami realizovali 35 besed a knihovnicko-informačních lekcí, jichž se zúčastnilo1135 účastníků – od nejmenších až po středoškoláky. Děti se setkaly se známými spisovateli a ilustrátory, kromě výše uvedené Ivy Procházkové a Miloše Kratochvíla to byli ilustrátor Milan Starý (ilustroval mj. sérii knih Pachatelé dobrých skutků) a mladý spisovatel Jan Opatřil (autor Dobrodružství kapříka Metlíka). Pro děti ze 2.- 4. tříd ZŠ jsme uspořádali představení divadelního souboru Listování na motivy knížky M. Kratochvíla. S DDM Mozaika jsme spolupracovali na  Noci s Andersenem a  Páteční noci se Čtvrtkem.
Zapojili jsme se také do celostátního projektu Klubu dětských knihoven Kde končí svět, v jehož rámci děti tvořily kalendář, který měl přiblížit život českých dětí v průběhu celého roku dětem v indickém Zanskaru (tzv. Malý Tibet). V květnu se konalo v Semilech opět regionální kolo soutěže dětských vypravěčů Čteme všichni, vypráví jen někdo, kde nás reprezentovaly tři dívky z pátých tříd – Adéla Janků, Zlata Adámková a Sára Nguyenová. Nejúspěšnější z nich byla Adéla Janků, která postoupila do celostátního kola přehlídky vypravěčů a v říjnu získala v Jičíně 2. místo ve své kategorii. Kromě toho se v knihovně v průběhu roku četlo, soutěžilo, malovalo a tvořilo. Tak ať nám to vydrží i v tom novém roce.

Dana Hudíková – vedoucí městské knihovny

Zpět