Čím jsou lidé živi - beseda a autorské čtení paní Vladimíry Sůvové

14.10.2013
V pondělí 14. 10. se v KC kino konala beseda se semilskou autorkou Vladimírou Sůvovou o její románové kronice vlastního rodu.

 

V pondělí 14. 10. se v KC kino železnobrodští čtenáři setkali s paní Vladimírou Sůvovou, autorkou knihy Čím jsou lidé živi. Její knížka je pozoruhodnou románovou kronikou několika generací selského rodu z Podkrkonoší od počátku 20. století po osmdesátá léta, zachycuje osudy především ženských představitelek rodu, na nichž spočívala tíha každodenní dřiny a starosti o hospodářství a rodinu. Kniha semilské autorky je nejen autentickým svědectvím o těžkém životním údělu našich předků, ale předává čtenářům neokázalé poselství o životě prožitém v souladu s vlastním svědomím, o důvěrném vztahu k blízkým lidem, k obdělávané půdě a přírodě, o tom, co je v lidském životě nejpodstatnější. V tomto hluboce lidském a naléhavém duchu se neslo i povídání paní Sůvové o tom, jak knížka vznikala , o osudech členů její rodiny a dalších postav, o životních hodnotách tehdejších a dnešních.

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00