Beseda a výtvarná dílna s ilustrátorkou Evou Sýkorovou – Pekárkovou

26.09.2011

 

V pondělí 26. září přijela za námi do Železného Brodu z Prahy paní ilustrátorka Eva Sýkorová – Pekárková, která ilustrovala knížku Zmizelá škola v rámci projektu výchovy ke čtenářství Knížka proprvňáčka. Na besedě v příjemném a neformálním prostředí nového KC kino se s ní setkaly děti z druhých tříd obou brodských základních škol a děti z  1. - 3. třídy ZŠ v Huntířově. Z jejího vyprávění doplněného promítáním obrázků se děti dozvěděly, jak vzniká knížka a jak se do ní dostanou ilustrace, a samy se spontánně vyptávaly na spoustu věcí. Na závěr besedy jim paní Sýkorová- Pekárková podepsala knížky, které děti dostaly v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.

Odpoledne se děti s paní ilustrátorkou znovu setkaly na výtvarné dílně, na kterou přišly do knihovny s družinou. Při ní si zahrály na ilustrátory a dokázaly, že knížku Zmizelá škola opravdu dobře přečetly. Zasvěceně diskutovaly o pasážích z knížky a jejich výtvarném ztvárnění a namalovaly pěkné obrázky, ze kterých si potom svázaly knížku. Krásné obrázky namalovaly děti ke Zmizelé škole i ve škole při výtvarné výchově a přinesly je paní Sýkorové – Pekárkové ukázat. Všichni jsme žasli nad výtvarnými schopnostmi dětí a rozhodli jsme ze z jejich obrázků udělat v knihovně leporelo, tak jako v minulém ročníku Knížky pro prvňáčka.

Fotografie

 

Zpět