Beseda se spisovatelkou Renatou Štulcovou

19.04.2011

V pátek 11. března se konala v zasedací síni Města v budově B ( děkujeme MěÚ za poskytnutí důstojného prostoru pro akci) beseda se spisovatelkou Renatou Štulcovou pro žáky 9. tříd ZŠ. Paní Štulcová je autorkou historických fantasy románů, které mladým čtenářům osobitým způsobem přibližují minulost našeho národa. Představila žákům své knihy Růže a krokvice a Mojmír : Cesta pravého krále a zaujala je i ukázkou hlaholského písma. Akce se konala v rámci Března – Měsíce čtenářů a  kampaně Maratón čtení, jíž se knihovny snažily zprostředkovat čtenářům kontakt s českými autory.

Fotografie

Zpět