Rekonstrukce vytápění v sokolovně v Železném Brodě

S ohledem na nevyhovující a dožilou technologii vytápění v sokolovně v Masarykově ulici v Železném Brodě, bylo rozhodnuto o její rekonstrukci. Po zpracování projektové dokumentace byl vybrán dodavatel, který provedl přestavbu ze dvou původně koksových kotlů na jeden plynový. Dlužno dodat, že kotle na koks byly přestavěny na plyn, nicméně parovodní topná soustava neumožňovala komfortní vytápění. Proto je nová teplovodní soustava napájena jedním plynovým kotlem s regulací a trvalým (elektronickým) dozorem.

Na akci bylo zpětně požádáno o příspěvek z Operaního programu Životní prostředí.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00