Rekonstrukce vytápění v sokolovně v Železném Brodě

S ohledem na nevyhovující a dožilou technologii vytápění v sokolovně v Masarykově ulici v Železném Brodě, bylo rozhodnuto o její rekonstrukci. Po zpracování projektové dokumentace byl vybrán dodavatel, který provedl přestavbu ze dvou původně koksových kotlů na jeden plynový. Dlužno dodat, že kotle na koks byly přestavěny na plyn, nicméně parovodní topná soustava neumožňovala komfortní vytápění. Proto je nová teplovodní soustava napájena jedním plynovým kotlem s regulací a trvalým (elektronickým) dozorem.

Na akci bylo zpětně požádáno o příspěvek z Operaního programu Životní prostředí.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies