Oprava povrchu chodníku ve Školní ulici

Na letní měsíce roku 2019 byla naplánována oprava zbývající části povrchu chodníku ve Školní ulici v Železném Brodě.

Oprava je provedena Technickými službami města Železný Brod s.r.o.

Součástí opravy je výměna povrchu a vyrovnání obrub chodníku na jižním okraji ulice. Výhledově se počítá s tím, že chodník na severním okraji (pod bytovkami) bude zrušen a dojde k jeho transformaci na legální parkování osobních vozů.

Oprava zbývající části chodníku bude provedena v srpnu roku 2019.

Oprava části chodníku byla provedena již v roce 2018, současně s pokládkou optické sítě.