Oprava povrchu chodníku ve Školní ulici

Na letní měsíce roku 2019 byla naplánována oprava zbývající části povrchu chodníku ve Školní ulici v Železném Brodě.

Oprava je provedena Technickými službami města Železný Brod s.r.o.

Součástí opravy je výměna povrchu a vyrovnání obrub chodníku na jižním okraji ulice. Výhledově se počítá s tím, že chodník na severním okraji (pod bytovkami) bude zrušen a dojde k jeho transformaci na legální parkování osobních vozů.

Oprava zbývající části chodníku bude provedena v srpnu roku 2019.

Oprava části chodníku byla provedena již v roce 2018, současně s pokládkou optické sítě.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00