Kontejnerové stání v Pelechově

Kontejnerové stání v místní části Pelechov bylo řešeno umístěním kontejnerů u autobusové zastávky. Celý prostor si zasloužil opravu, která zahrnovala opravu opěrně zdi a to vč. prostoru za křížkem se jmény obětí z 1. sv. války. Stará zídka byla již poškozená, docházelo k jejímu provalení.

Kontejnerové stání umožnilo "ukrýt" kontejnery za dřevěnou ohrádku.