Rekonstrukce palubovky sportovní haly

V roce 2018 byla rekonstruována palubovka sportovní haly, kdy původní palubovka byla demontována a nahrazena novou s dubovým povrchem z tzv. mozaiky.

Akce byla podpořena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Libereckým krajem.

Celková cena 2 197 359,95 Kč.

Zhotovitel: Darien, s.r.o.