Chodník v Horecké ulici

publicita

 

Vybudování chodníku v Horecké ulici pro vytvoření bezpečného příchodu k ZŠ Školní. Původně bylo nutné pro chůzi využívat kominikaci III. třídy. Nově je vybudován chodník v délce cca 90 m, po kterém se lze bezpečně pohybovat. Součástí projektu bylo vybudování zastávky ve směru od Jirkova a oprava zastávky směrem na Jirkov.

Akci podpořila MAS Achát, prostřednictvím své výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního proegramu.

 

Celkové výdaje: 2 462 623 Kč

Poskytnutá podpora: (až 95% způsobilých výdajů)

Zhotovitel: Roman Daníček, Technické služby města Železný Brod spol. s r.o.

Termín realizace: 07/2018 - 04/2019