kontakty test

Jméno Telefon

Vedení

starosta
483 333 940, 602 648 193
pověřenec pro ochranu osobních údajů, PR manažer, sekretariát
483 333 941, 777 515 582
tajemník
483 333 921, 724 810 288
Městská policie
483 333 933, 602 646 188
483 333 999, 778 527 000
místostarosta
483 333 920, 725 435 921
483 333 952

Finanční odbor

vedoucí odboru
483 333 922
školství
483 333 950
mzdová účtárna, poplatek ze psů
483 333 947
pokladna, odpady
483 333 955
mzdy školy
483 333 983
účtárna - výdaje
483 333 965
účtárna - příjmy
483 333 946
pohledávky, majetek
483 333 956

Informační a kulturní středisko

informační centrum, galerie
483 333 999, 602 716 133
vedoucí organizační složky, kultura, zpravodaj
483 333 999, 778 527 000
informační centrum
483 333 999, 773 131 701

Kancelář tajemníka

správce IT
483 333 957, 724 229 884
Velitel JSHDO
krizové řízení
483 333 949, 602 144 028

Odbor dopravy

registr vozidel
483 333 975
vedoucí odboru, zkušební komisař, přestupky BESIP
483 333 971, 604 751 966
přestupky BESIP
483 333 970
registr vozidel
483 333 974
pozemní komunikace
483 333 972, 728 901 282
registr řidičů
483 333 973

Odbor sociálních věcí

kurátor pro děti a mládež, sociálně - právní ochrana dětí
483 333 969, 773 769 576
sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče (pěstounská péče, adopce, atd.)
483 333 979, 728 017 126
sociálně - právní ochrana dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
483 333 954, 777 718 903
sociální poradenství, parkovací průkazy O7, změna příjemce důchodu, žádosti do DPS
483 333 968, 773 787 849
vedoucí, sociální kurátor, sociálně - právní ochrana dětí, manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor, národnostní menšiny
483 333 928, 728 856 901

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

investice města
483 333 964, 724 973 549
investice města
483 333 976, 607 614 586
územní plánování
483 333 966
územní plánování
483 333 966
administrace veřejných zakázek, registr smluv
483 333 988
nemovitosti města
483 333 944
vedoucí odboru, dotační tituly
483 333 977, 777 718 905

Odbor vnitřních věcí

vedoucí odboru, bytová agenda
483 333 963, 773 769 574
podatelna
483 333 911
cestovní doklady
483 333 961
matrika, vidimace a legalizace
483 333 926
občanské průkazy
483 333 960
přestupky, volby, petice, stížnosti
483 333 953
evidence obyvatel
483 333 962

Odbor životního prostředí

vedoucí odboru, vodoprávní úřad
483 333 984, (723 518 492 - mobilní kontakt funguje jen při krizové situaci - povodni)
ochrana ovzduší, odpady státní správa, odpady samospráva, odpady sběrný dvůr
483 333 924
památková péče
483 333 981
ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, povolování kácení dřevin rostoucí mimo les, evidence památných stromů
483 333 984, 725 047 950
státní správa lesů, rybářství, rybářské lístky, myslivost, lovecké lístky, koordinovaná závazná stanoviska
483 333 986

Stavební úřad

vedoucí stavebního úřadu
483 333 923
referent stavebního úřadu, zástupce vedoucí
483 333 943
referent stavebního úřadu
483 333 945
referent stavebního úřadu
483 333 943

Živnostenský úřad

vedoucí odboru, evidence podnikatelů - registrace
483 333 929
kontrolní činnost, evidence podnikatelů - registrace
483 333 927

Správa, evidence a poplatky hrobových míst

Internát Bytového podniku města Železného Brodu, Příčná 350
483 390 886

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00