Územní plán (platný s účinností od 5. 11. 2014) )

Územní plán Líšný byl vydán zastupitelstvem obce usnesením č. 22.1./14  dne 8. 10. 2014
a nabyl účinnosti dne 5. 11. 2014

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00