Územní plán (platný s účinností od 28. 10. 2014)

Územní plán Držkov byl vydán zastupitelstvem obce dne 7. 10. 2014 usnesením č. 8/14/4
a nabyl účinnosti dne 28. 10. 2014.

        

Zpět