Analýza bezbariérovosti města

Pro zpracování analízy byl využit metodický materiál zpracovaný pro Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny :

Na základě výběrového řízení byl vybrán zpracovatel analýzy, kterým byla společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Praha. Dokumentace byla dopracována a předána v srpnu 2013.