Eliška Kateřina - sobota 20. listopadu od 19 hodin

Divadelní hra v podání DS Tyl Železný Brod.

Karel Svoboda: ELIŠKA KATEŘINA

Málo známá lidová píseň „Znám já jeden krásný zámek“ mne inspirovala k nápadu porovnat lidské vztahy našich předků s lidskými vztahy v dnešním světě. Zavedla mne do počátků sedmnáctého století, do doby, kdy po neúspěšném povstání českých stavů nastal čas postupné rekatolizace země. Čas dělení majetků poražených rebelů. O tom ale tato hra není. Zabývá se vztahem lidí k lidem, bratra k sestře, sestry k bratrovi, šlechtičny k prostému člověku, šlechtice ke státu a všech těchto jmenovaných k bratrovi, který není blázen. Poznal jsem, že vztahy mezi lidmi v sedmnáctém století a dnes jsou stále stejné. Jen se opakují v jiných kulisách. A o tom je hra Eliška Kateřina.

Scénickou hudbu k představení složil Zdeněk Zahradník, můj přítel, kterému za krásnou muziku děkuji.

Ve hře vystoupí Milena Procházková jako chůva Veronika, Štěpánka Borovičková jako Eliška Kateřina Smiřická, Kateřina Hartlová jako Markéta Salomena Smiřická, Ladislav Ouhrabka jako Albrecht Smiřický, Jáchym Kořenský jako Jindřich Smiřický, Libor Bryknar jako Michal a Ota z Vartemberka, Jakub Rám jako Dominik, Veronika Jiřenová jako Jelena a Olda Hudský jako Jindřich Slavata z Chlumu.

Režírují Karel Svoboda a Milena Procházková.

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty