Terminál Železný Brod

Město Železný Brod dlouhodobě sleduje cíl přesunout hlavní autobusové nádraží k železniční stanici, čímž by vznikl moderní přestupní terminál s větší možností koordinace oosbní dopravy a zvýšení kvantity nabídky spojení pro cestující. Samozřejmou součástí by měla být úprava železniční stanice a přestavba dnešního autobusového nádraží na zastávku autobusů.

První verze studie řešení vznikla v prosinci 2007. Zpracovatelem projektové dokumentace se stala společnosti Atelier 4 s.r.o., Jablonec nad Nisou. Navržené řešení, které umísťovalo terminál do prostoru před dům č.p. 810 - 812, však bylo ze strany obyvatel domu kritizováno a návrh byl později přepracován.

Upravený projekt byl dopracován do úrovně vydaného stavebního povolení. S touto dokumentací město v roce 2009 poprvé požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod.

V roce 2009 žádosti o dotaci nebylo vyhověno. Samostatně město nebylo schopné celou stavbu financovat, proto byl projekt odložen do doby, než bude možnost opětovně žádat o dotaci. V mezidobí se začaly projednávat úpravy, které by vedly ke snížení ekonomické náročnosti projektu. Především bylo řešení upraveno tak, aby se dopravní vztahy odehrávaly v blízkosti železniční stanice, a mohla se zrušit protihluková opatření. Ta si vyžádala organizace dopravy, která umísťovala odjezdová stání do prostoru před dům č.p. 810 - 812. Upravené řešení se v současné době doprojednává a je ve fázi vydané změny územního rozhodnutí. Současně město v roce 2012 opětovně požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod na upravenou verzi dokumentace, resp. na její I. etapu. Tentokrát byla žádost úspěšná a k realizaci projektu dojde v letech 2013 a 2014.

Zpracovatel dokumentace :

Atelier 4 s.r.o., Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ : 46710141

www.atelier4.cz

Zpracovatel studie ekonomického hodnocení projektu :

ARR - Agentura regionálního rovoje, spol. s r.o., Tř. 1. máje 97/25, 460 01 Liberec III

IČ : 48267210

www.arr-nisa.cz

Tento projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Fotodokumentace - stav v roce 2013

Fotodokumentace - stavba duben 2014

Fotodokumentace - stavba květen 2014

 

Fotodokumentace - stavba červen 2014

 

Fotodokumentace - stavba červenec 2014

 

Fotodokumentace - stavba srpen 2014

 

Fotodokumentace - stavba září 2014

 

Fotodokumentace - stavba říjen 2014

 

Fotodokumentace - stavba listopad 2014

 

Fotodokumentace - stavba prosinec 2014 - ukončení stavebních prací

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00