Zadávací dokumentace včetně příloh je k vyzvednutí na kontaktu uvedeném v zadávací dokumentaci a v příloze A.II Oznámení o zakázce.
Další doplňující informace o projektu jsou zveřejněny na webu města v sekci Občan/Dokumenty/Rozvoj města.
Projekt je realizován s podporou z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod." /> Zadávací dokumentace včetně příloh je k vyzvednutí na kontaktu uvedeném v zadávací dokumentaci a v příloze A.II Oznámení o zakázce.
Další doplňující informace o projektu jsou zveřejněny na webu města v sekci Občan/Dokumenty/Rozvoj města.
Projekt je realizován s podporou z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod." /> Terminál Železný Brod, 1. etapa - Město Železný Brod

Terminál Železný Brod, 1. etapa

10.06.2013
Předmětem projektu "Terminál Železný Brod - 1. etapa" je realizace stavbu nového autobusového nádraží v sousedství železniční stanice včetně rekonstrukce přístupových komunikací, a přestavba stávajícího autobusového nádraží na ostrovní zastávku se 4 odjezdovými stáními.
Zadávací dokumentace včetně příloh je k vyzvednutí na kontaktu uvedeném v zadávací dokumentaci a v příloze A.II Oznámení o zakázce.
Další doplňující informace o projektu jsou zveřejněny na webu města v sekci Občan/Dokumenty/Rozvoj města.
Projekt je realizován s podporou z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Zadavatel

  •  Město Železný Brod

Platnost od

  •  10.6.2013

Platnost do

  •   23.8.2013 do 10:00 hodin

Připojené soubory

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00