Stavební úpravy v části DPS , nábřeží Obránců míru čp. 834, Železný Brod

31.03.2015
Předmětem veřejné zakázky je zřízení střediska hygieny v objektu DPS , nábřeží Obránců míru čp. 834 v Železném Brodě. Bude provedena vestavba nové koupelny v objektu DPS v Železném Brodě v původní sušárně mandlovně. Tento prostor je v nynější době nevyužitý a bude zřízena nová koupelna pro nepohyblivé pacienty.

Zadavatel

  •   Bytový podnik města Železný Brod p.o.

Platnost od

  •   31.3.2015

Platnost do

  •   17.4.2015 do 10.00 hodin

Připojené soubory

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00