Chvalíkovice

Chvalíkovice jsou "kmotrovskou" obcí Železného Brodu a vzájemně je pojí dlouholeté přátelské vztahy. Železný Brod převzal kmotrovství nad Chvalíkovicemi v roce 1946 v rámci pomoci obci, která byla válkou velmi poškozena především v důsledku tzv. Ostravsko-opavské operace v dubnu 1945. Pomoc v následujících letech byla mnohostranná a vytvořila řadu přátelských vazeb mezi občany Železného Brodu a Chvalíkovic. 

Obec Chvalíkovice se nachází v Moravskoslezském kraji a má přibližně 700 obyvatel. Katastrální výměra obce činí 447 ha. První zmínka o Chvalíkovicích, které byly součástí Hradeckého panství, je z roku 1445.

Veškeré informace o obci naleznete na webových stránkách: www.chvalikovice.cz