Chvalíkovice

Chvalíkovice jsou "kmotrovskou" obcí Železného Brodu a vzájemně je pojí dlouholeté přátelské vztahy. Železný Brod převzal kmotrovství nad Chvalíkovicemi v roce 1946 v rámci pomoci obci, která byla válkou velmi poškozena především v důsledku tzv. Ostravsko-opavské operace v dubnu 1945. Pomoc v následujících letech byla mnohostranná a vytvořila řadu přátelských vazeb mezi občany Železného Brodu a Chvalíkovic. 

Obec Chvalíkovice se nachází v Moravskoslezském kraji a má přibližně 700 obyvatel. Katastrální výměra obce činí 447 ha. První zmínka o Chvalíkovicích, které byly součástí Hradeckého panství, je z roku 1445.

Veškeré informace o obci naleznete na webových stránkách: www.chvalikovice.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00