Finanční výbor

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích finanční výbor ve složení:

Předseda: Mgr. Tomáš Hartl
Členové: Ing. Miloslav Louma
Zlata Vandrovcová

 

Jednací řád finančního výboru: pdf