Usnesení z 52. zasedání Rady města Železný Brod

01.07.2010

schvaluje

č. 129/10
aby v Městské galerii Vl. Rady vystavovali známí sklářští výtvarníci spojení s městem Železný Brod pod vedením pana Wesley Neal Rasko vždy 2 až 3 týdny v rámci Skleněného městečka počínaje dnem 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015

č. 131/10
poskytnutí příspěvku SDH Železný Brod na soutěž Malý Soptík ve výši ½ vynaložených nákladů

č. 132/10
proplacení částky 8 000,- Kč SDH Železný Brod na soutěž Železnobrodský pohár z rozpočtové kolonky dobrovolných hasičů

č. 133/10
poskytnutí příspěvku TJ Sokol Hrubá Horka na dětské sportovní odpoledne ve výši 4 000,- Kč

č. 134/10
poskytnutí příspěvku svazu skautů a skautek ČR -JUNÁK, středisko Údolí Železný Brod na akci Pohádková cesta ve výši 2 000,- Kč.

č. 135/10
rozložení splátky půjčky Tenisovému klubu Železný Brod za rok 2010 na měsíce červen a říjen 2010

č. 136/10
probourání nových dveří v keramických dílnách DDM Mozaika s tím, že náklady uhradí Město Železný Brod, DDM Mozaika uhradí ze svého rozpočtu natření dveří

č. 138/10
poskytnutí příspěvku oddílu ledního hokeje Železný Brod na úhradu nákladů na hudbu při pořádání country zábavy ve výši 4 000,- Kč

č. 139/10
zasazení desky z leštěné žuly k pomníku „Obětem bezpráví“

č. 140/10
ukončení smlouvy o poskytování služeb centrální ochrany s firmou BFMED, spol. s r.o. ke dni 1.6.2010

č. 141/10
přijetí finančního daru do rozpočtu Městského muzea ve výši 2 000,- Kč od Masarykovy společnosti v Železném Brodě

č. 142/10
pronájem části pozemku ppč. 996/8 – ostatní plocha – manipulační plocha, celková výměra 382 m2, k.ú. Železný Brod, část cca 15 – 20 m2

č. 144/10
zřízení věcného břemene přístupu pro pěší a motorová vozidla přes ppč. 1608/1 případně ppč. 1616/6 k domu če. 89 a ppč. 1614, 1613, 1611, 1610 a 1612, vše k.ú. Železný Brod, za podmínky, že nejprve bude předložen projekt, poté bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí a teprve po realizaci stavby přístupové komunikace bude věcné břemeno zřízeno

Zpět