Usnesení z 42. zasedání Rady města Železný Brod

01.10.2009

schvaluje

č. 242/09
inventarizační komise pro inventarizační práce v roce 2009-2010 v předloženém znění

č. 243/09
otevírací dobu galerie v měsících červenec a srpen ve dnech úterý – neděle od 10 – 12 hodin a od 13 – 16 hodin, v měsících duben, květen, červen a září ve dnech úterý – neděle od 13 – 16 hodin, v měsících říjen – březen zavřeno - pouze v případě výstavy otevřeno v sobotu a v neděli od 13 – 16 hodin

č. 244/09
finanční podmínky pro vystavovatele v galerii zdarma, přičemž instalaci si musí zajistit vystavovatel sám

č. 245/09
jednotné vstupné na všechny výstavy v galerii ve výši 10,- Kč

č. 246/09
předání kresby Vl. Rady v paspartu – 2 ks – bez popisek, obrazy Petr Rada – Cikánský tábor, Miloslav Pečínka – Ostravsko, Alois Metelák – Železnobrodská radnice, Alois Metelák – Pohled z kopce na ŽBS, Jan Solovjev – Vápenka I., Jan Solovjev – Vápenka II do depozitáře Městského muzea

č. 247/09
aby o ceně materiálů či produktů při prodeji v Turistickém informačním středisku rozhodla vedoucí OKaŠ po dohodě s finančním odborem

č. 248/09
částku za pronájem městského divadla ve výši 1 500,- Kč bez DPH za jednu hodinu

č. 249/09
částku za pronájem městského kina ve výši 500,- Kč bez DPH za jednu hodinu

č. 250/09
částku za pronájem zasedací místnosti při využití techniky (promítání, ozvučení) ve výši 500,- Kč za jednu hodinu a částku ve výši 300,- Kč za jednu hodinu bez využití techniky. Uvedené ceny jsou bez DPH

č. 251/09
ceník dřeva těženého v samovýrobě platný pro lesy a ostatní plochy v majetku Města Železný Brod a ceník palivového dřeva dle návrhu finančního odboru

č. 252/09
podporu projektu záměru vytvoření pracoviště k likvidaci autovraků v objektu firmy Josef Mach J+E, nakládání s odpady, který projednalo zastupitelstvo města Železný Brod 30.10.2003 na svém 9. zasedání

č. 253/09
poskytnutí příspěvku Českému svaz včelařů základní organizace Železný Brod na  nákup léčiv pro včelstva na rok 2009 ve výši 2 500,- Kč

č. 266/09
poskytnutí příspěvku na 20. ročník akce Skleněný magik ve výši 10 000,- Kč

č. 267/09
zřízení věcného břemene ve prospěch SČP Net, s.r.o. na 
ppč. 854 v k.ú. Železný Brod za účelem zřídit a provozovat plynárenská zařízení a právo vstupovat a vjíždět na nemovitost v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynových přípojek. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena za stejných cenových a ostatních podmínek jako smlouva ze dne 4.6.2009 se společností HYBLER INVEST, s.r.o.

č. 268/09
ceník hřbitovních poplatků ve výši 200,- Kč za uložení jedné urny, 200,- Kč za vyjmutí jedné urny, 500,- Kč za rozptyl zpopelněných lidských ostatků

neschvaluje

č. 254/09
příspěvek Společnosti CENTRED o.s. na provoz internetového prostoru pro seniory www.sedesatka

Zpět