Sbírka použitého ošacení pro potřebné

Sbírka použitého ošacení bude probíhat v ulicích města v týdnu od 24. 2. 2014 do 28. 2. 2014

Týden před samotnou akcí se ve Vašich schránkách objeví leták s bližšími informacemi.

Diakonie Broumov je organizace, jejímž posláním je pomoc potřebným. Naplňování tohoto poslání se děje za podpory široké veřejnosti formou organizování a svozů humanitárních sbírek od občanů, obcí, církví, organizací, a to již 20 let.