Aktuálně

04.07.2018

Harmonogram stavebních prací - Trávníky

Během letních prázdnin se naplno rozjede rekonstrukce kanalizace, vodovodního řadu a následně finálních povrchů v Trávníkách.

04.07.2018

Malý Soptík 2018

Tak jako každý rok, soutěž s požární tématikou pro děti z mateřských škol, přinesla na hasičské hřiště spoustu radosti.

02.07.2018

Oznámení o přerušení dodávky vody

Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení dojde k přerušení dodávky pitné vody dnes od 8 do 12 hodin v ulicích Brodecká a Svahová. Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 601 267 267. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za trpělivost.

29.06.2018

Novela zákona o cestovním ruchu

Dne 1. července 2018 nabývá účinnost zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

29.06.2018

Koupání dnes zdarma

Gratulujeme všem žákům k vysvědčení! Jako odměnu za celoroční studijní snahu mohou dnes i se svými rodiči navštívit městské koupaliště ZDARMA.

28.06.2018

Zahájení stavebních prací

Upozorňujeme veřejnost, že zítra, tj. 29. 6. 2018 po skončení školní výuky, město zahájí opravu chodníku ve směru od fary k ZŠ Školní. V rámci rekonstrukce budou srovnány obruby a vydlážděn povrch chodníku. Prosíme vás o shovívavost s probíhající stavbou a rovněž žádáme, abyste v lokalitě dbali své zvýšené opatrnosti.

27.06.2018

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017

Podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) provedených Městským úřadem Železný Brod, odborem obecní živnostenský úřad.

27.06.2018

Vyhlášení výběrového řízení

Úředník odboru vnitřních věcí – evidence obyvatel. Lhůta pro podání přihlášek: 13. 7. 2018 do 12.00 hodin.

26.06.2018

Oznámení o přerušení dodávky vody

Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení dojde k přerušení dodávky pitné vody dnes od 8 do 14 hodin v ulicích Brodecká a Svahová. Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 601 267 267. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za trpělivost.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00