Dobrý den.

Na ROZHODNUTÍ O STÍŽNOSTI, které vydal správní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje, mne zaujalo závěrečné ustanovení, cituji:

Proti tomuto rozhodnutí a stížnosti se nelze odvolat (§ 16a odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím).“

Po přeřazení v závěru mého pracovního poměru jsem v archivu ŽBS měl možnost prostudovat mnoho tzv. „Znárodňovacích dekretů“ po únoru 1948, na jejichž základě byly soukromníků znárodněna (ukradena) aktiva. Pasiva spláceli mnozí z nich ještě dlouhá léta. Tyto dekrety také končily: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání atd.

Podle mého názoru, se jedná o malou ukázku toho, kdo byl nebo je v té které době nejmocnější.

Pěkné prázdniny a dovolené.