Přístupnost webu

Forma uveřejňovaných informací je v souladu se zákonem 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a splňuje všechna pravidla uveřejněná v tomto zákoně.

Dále jsou stránky validní podle W3C na XHTML 1.0 Transitional a CSS.  

Kontakt na webmastera

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete psát na adresu webmaster@zelbrod.cz.

Doporučené rozšíření prohlížeče

Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF a  RTF.

K prohlížení PDF dokumentů, je možné si zdarma stáhnout Adobe Reader.

RTF formát lze prohlížet ve většině textových editorů (MS Word, MS Wordpad, OpenOffice.Writer).