E-mail info

V souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ("nařízení GDPR"), uděluji tímto souhlas Městskému úřadu Železný Brod ke zpracování osobních údajů o mé osobě uvedených níže za účelem zasílání novinek na webu města Železný Brod e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a mohu jej kdykoliv odvolat odhlášením odběru.

Novinky z kultury a sportu

Novinky z úřadu

Odhlášení odběru je možné ZDE.