Drábské světničky

4 km severovýchodně od Mnichova Hradišt. Drábské světničky jsou jednou z nejvyhledávanějších oblastí na jihozápadě Českého ráje. Spolu s Příhrazskými skalami patří k tzv. Žehrovické kře, z níž vystupuje čedičový vrchol Mužského. Dominantní je zde skalní defilé s četnými soutěskami a komíny, které oddělují jednotlivé skalní bloky. Samostatné – soliterní věže jsou ojedinělé, k nejznámějším patří „Kočka“, „Bohatýr“ či „Minaret“.


Archeologickými výzkumy tu byla zjištěna přítomnost člověka od nejstarších zemědělců po středověk.

Na těchto skalách ještě dnes zůstaly zbytky osmnácti světniček buď zcela, nebo částečně vytesaných do pískovcové skály, stopy po sedmi dřevěných stavbách a šesti mostních konstrukcích spojujících jednotlivé skalní bloky. Z ostatních opevňovacích prací se zachovaly stopy po čtyřech uzávěrech a jedné palisádě a zbytky pěti chodeb vytesaných do  pískovce.

Zpět