Hrubý Rohozec

Státní zámek Hrubý Rohozec, 511 01  Turnov
Tel.: 481 321 012
www.hruby-rohozec.cz

Návštěvní doba:
duben: sobota, neděle, svátek – 9.00 – 16.00 hodin
květen – září: úterý až neděle (pondělí pokud je svátkem) – 9.00 – 17.00
říjen: sobota, neděle – 9.00 – 16.00

Státní zámek Hrubý Rohozec je jednou z dominant Českého ráje. Nalézá se na severozápadním okraji města Turnova nad pravým břehem řeky Jizery a  řadí se k nejstarším stavebně-historickým památkám této oblast.

Byl založen Markvartici kolem roku 1280. Jednotlivá historická období ho stavebně ovlivnila, a to goticky, renesančně, barokně a také empírově, což je sloh na budově zámku nyní nejvíce patrný.

Zámek má bohaté interiéry. Do současnosti se dochovaly dvě knihovny, jídelna a zelený salón, které jsou s původním dobovým vybavením.

Zámek je obklopen menším přírodně-krajinářským parkem v anglickém stylu s drobnými kamenickými prvky z období romantismu.

Zámecká stezka: Na zámecký park navazuje zámecká stezka. Ta návštěvníka zavede po mnoha schodech do původně hradního příkopu. Zde se z jižní strany otvírá romantický pohled na mohutnou skálu a na ní k nebi čnící bělostný zámek. 3,5 km dlouhá naučná zámecká stezka dále pokračuje údolím řeky Jizery, kolem přírodních zajímavostí, lidové architektury, městskými parky až na náměstí Českého ráje v  Turnově.

Zpět