Návrh cyklotrasy Jizera

Město Železný Brod společně s okolními obcemi a městy připravuje záměr nazvaný Cyklotrasa Jizera, který si klade za cíl svézt bezmotorovou dopravu mimo hlavní silniční tahy, vybudovat trasu pro cyklisty bezpečnou, s minimálním převýšením, vedoucí podél celého toku řeky Jizery od pramene až po její ústí do Labe. Aby se naplnilo poslání celého projektu, neměla by celá trasa být vzdálena více než několik stovek metrů od toku řeky.

Idea celého projektu se zrodila počátkem 90. let. Naplňování projektového záměru jako jednoho celku začalo v roce 2004, kdy došlo k dohodě mezi jednotlivými obcemi, jichž se celá trasa dotýká. Realizace celého projektu představuje, mimo jiné, vybudování a dobudování nezbytné infrastruktury a v některých úsecích i celé nové stezky.

V úseku Svijany - Železný Brod je nejsložitější situace v úseku mezi Líšným a Železným Brodem. V této části cyklotrasy je záměr vést stezku po levém břehu Jizery, kde je však příliš složitá morfologie terénu a  není mnoho možností variantního řešení trasy a bude zde nutno vyřešit mnoho technických detailů.

Realizace celé cyklostezky bude ještě dlouhodobá záležitost, věříme však, že přispěje k bezpečnosti cyklistů a zpřístupnění zajímavé části Horního Pojizeří.

Informace Vám podáme na odboru územního plánování a regionálního rozvoje ve 2. patře budovy radnice.

Dokumentace:

Vyhledávací studie cyklotrasy Jizera, I. etapa: Úsek Svijany - Turnov - Železný Brod (pdf - 1 MB)

Náhled trasy:

Zpět