Pasování prvňáčků - Knížka pro prvňáčka 2014

16.06.2014

 

V letošním roce jsme opět (už pošesté) zapojili prvňáčky z obou železnobrodských základních škol do  projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Projekt vyhlašovaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR probíhá ve spolupráci knihoven a škol po celé České republice. Jeho cílem je podpora čtenářských návyků už od prvního roku školní docházky, proto prvňáčci několikrát přicházejí do knihovny, seznamují se s knížkami a plní různé úkoly. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je jim knížka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro děti zapojené do projektu. V letošním roce to byla knížka Od A do Z spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka.
Slavnostní předávání Knížky pro prvňáčka se u nás konalo v pondělí 16. června a bylo už tradičně spojeno s pasováním prvňáčků na čtenáře za účasti opravdového rytíře s mečem.
V průběhu slavnostního dopoledne se v knihovně vystřídaly tři třídy prvňáčků ( dvě ze ZŠ Školní a jedna třída ze ZŠ Pelechovská), kteří po složení a podpisu čtenářského slibu a pasování rytířovým mečem do čtenářského stavu dostali své zasloužené knížky, ale také průkazky do knihovny, čtenářské diplomy a placky.

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00