Pasování prvňáčků - Knížka pro prvňáčka 2014

16.06.2014

 

V letošním roce jsme opět (už pošesté) zapojili prvňáčky z obou železnobrodských základních škol do  projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Projekt vyhlašovaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR probíhá ve spolupráci knihoven a škol po celé České republice. Jeho cílem je podpora čtenářských návyků už od prvního roku školní docházky, proto prvňáčci několikrát přicházejí do knihovny, seznamují se s knížkami a plní různé úkoly. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je jim knížka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro děti zapojené do projektu. V letošním roce to byla knížka Od A do Z spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka.
Slavnostní předávání Knížky pro prvňáčka se u nás konalo v pondělí 16. června a bylo už tradičně spojeno s pasováním prvňáčků na čtenáře za účasti opravdového rytíře s mečem.
V průběhu slavnostního dopoledne se v knihovně vystřídaly tři třídy prvňáčků ( dvě ze ZŠ Školní a jedna třída ze ZŠ Pelechovská), kteří po složení a podpisu čtenářského slibu a pasování rytířovým mečem do čtenářského stavu dostali své zasloužené knížky, ale také průkazky do knihovny, čtenářské diplomy a placky.

 

Zpět